SAMEN GAAN VOOR VEILIGHEID!


Wilt u serieus werk maken van Sociale Veiligheid binnen uw organisatie? De Wolf Training & Advies (DWTA) is expert in Sociale Veiligheid en daarmee een stevige ontwikkelpartner voor uw ontwikkelvraagstuk.

Een veilige werkomgeving klinkt als iets vanzelfsprekends. Helaas blijkt dat in de praktijk niet altijd zo te zijn. DWTA is uw partner in het organiseren van Sociale Veiligheid.

Kennis van uw praktijk

Professionele trainers

Prettig confronterend

Bel 020 6199105


Sociale veiligheid

Sociale Veiligheid verwijst naar de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt of bedreigd wordt door menselijk handelen. DWTA helpt al ruim 17 jaar bedrijven in de profit en non-profit sector om een veiligere en meer respectvolle werkomgeving te creëren. Daarnaast ondersteunen wij, met het ontwikkelen en verzorgen van functiespecifieke opleidingen, organisaties binnen het veiligheidsdomein in hun taak de veiligheid te vergroten. Wij richten ons binnen deze twee portefeuilles specifiek op professionele communicatie, gedrag en groepsprocessen.

Landelijk erkende expertise

Sociaal psycholoog en directeur - Arjan de Wolf - is een landelijk expert op het gebied van radicalisering en Agressie en Geweld. Hij wordt regelmatig gevraagd zijn visie te geven op complexe vraagstukken.

Diensten

DWTA begeleidt organisaties, teams en medewerkers om tot betere prestaties te komen. Dit doen we op de volgende thema´s:

  • sociale veiligheid (o.a. agressie en geweld, pesten, opvang en nazorg, radicalisering, mentale kracht, veilig op huisbezoek, alarmopvolging)
  • professionele communicatie (o.a. presentatietechnieken, effectief communiceren, functionerings- en beoordelingsgesprekken, vergadertechnieken, selectiegesprekken)
  • teamprocessen (o.a. teamontwikkeling, bouwen aan vertrouwen, groepsdynamica, verandermanagement).

Daarnaast ontwikkelen en verzorgen wij voor de veiligheidssector functiespecifieke opleidingen. U kunt hierbij denken aan Briefen en Debriefen, HOvJ Opleiding, Opfrissen Opsporingsbevoegdheden, Verhoortechnieken, Documentherkenning, Ambtenarenrecht en Rechtbanktrainingen. Onze begeleiding richt zich op drie niveaus binnen uw organisatie:

  1. Organisatieontwikkeling - Ontwikkelen en uitrollen van beleid, protocollen, richtlijnen en normstellende kaders.
  2. Teamontwikkeling - Concrete vertaling van beleid naar de praktijk van de medewerker en het creëren van eenduidigheid, draagvlak, samenwerking en motivatie.
  3. Persoonlijke ontwikkeling - Ontwikkelen en versterken van professionele vaardigheden van leidinggevenden en medewerkers.

Maatwerk

DWTA gelooft in maatwerk. Geen confectietrainingen, maar specifieke leertrajecten die volledig afgestemd zijn op de kennis, vaardigheden en houding die medewerkers nodig hebben om succesvol te zijn in hun werk.

Doorontwikkeling

Het effect van onze trainingen blijft niet beperkt tot de korte termijn. Onze training is als een steen die je in het water gooit. De rimpelingen op het water gaan door. Wij stellen uw organisatie, team of medewerkers in staat zichzelf verder te ontwikkelen. Zoals de rimpelingen in het water zich zelfstandig verder ontwikkelen, nadat de steen onder water verdwenen is.