Helder antwoord

Wij stellen de vraag van de klant centraal en helderheid in ons advies voorop.
U krijgt van ons een helder antwoord op uw onderzoeksvraag.
Onze doelstelling is het inzicht van alle betrokkenen te vergroten, zodat zij kunnen afwegen, beslissen en uitvoeren.

Onafhankelijk advies

Een advies van DWTA gaat verder dan het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken.
De adviseurs van DWTA staan voor advies met impact en draagvlak; niet bang voor weerstand en altijd op zoek naar verbinding.
Kortom, u krijgt een onafhankelijke advies.

Wetenschappelijke basis

De basis van onze advisering is gedragswetenschappelijke kennis gecombineerd met onze ervaring met sociaalwetenschappelijke vraagstukken en onze kennis van sociale veiligheid en cultuurverandering.
Wij over mogelijke interventies, beleidsadvies en organisatieontwikkeling. Daarnaast evalueren we ieder maatwerktraject samen met u.
Door de ervaringen van deelnemers en trainers aan u terug te koppelen, completeren we de beoogde verandering met een advies.