Sociale Veiligheid

Sociale Veiligheid verwijst naar de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaakt of bedreigd wordt door menselijk handelen. DWTA helpt al ruim 17 jaar bedrijven in de profit en non-profit sector om een veiligere en meer respectvolle werkomgeving te creëren. Daarnaast ondersteunen wij, met het ontwikkelen en verzorgen van functiespecifieke opleidingen, organisaties binnen het veiligheidsdomein in hun taak de veiligheid te vergroten. Wij richten ons binnen deze twee portefeuilles specifiek op professionele communicatie, gedrag en groepsprocessen.

Landelijk erkende expertise

Sociaal psycholoog en directeur - Arjan de Wolf - is een landelijk expert op het gebied van radicalisering en Agressie en Geweld. Hij wordt regelmatig gevraagd zijn visie te geven op complexe vraagstukken.

Diensten

DWTA begeleidt organisaties, teams en medewerkers om tot betere prestaties te komen. Dit doen we op de volgende thema´s: Sociale veiligheid, Professionele communicatie, Teamprocessen. Lees meer hier...

Doorontwikkeling

Het effect van onze trainingen blijft niet beperkt tot de korte termijn. Onze training is als een steen die je in het water gooit. De rimpelingen op het water gaan door. Wij stellen uw organisatie, team of medewerkers in staat zichzelf verder te ontwikkelen. Zoals de rimpelingen in het water zich zelfstandig verder ontwikkelen, nadat de steen onder water verdwenen is.

Facebook