Aanpak van Radicalisme: een psychologische analyse.

Aanpak van Radicalisme: een psychologische analyse.

De Wolf, A. B. & Doosje, B. (2011).

Manual for teachers and youth workers.

Manual for teachers and youth workers.

Young, H., Holsappel-Brons, J., Rooze, M. & De Wolf, A. B. (2014).

Routes van het recht: Over de rechtspsychologie.

Routes van het recht: Over de rechtspsychologie.

Doosje, B., De Wolf, A. B., Mann, L., & Feddes, A. (2017). Radicalisering en De-radicalisering. In P. J. van Koppen, M. Jelicic, J. W. De Keijser & R. Horselenberg (eds.)

Current Opinion in Psychology Special Issues: Intergroup Relations 2016.

Current Opinion in Psychology Special Issues: Intergroup Relations 2016.

Doosje, B., Moghaddam, F. M., Kruglanski, A. W., De Wolf, A. B., Mann, L. & Feddes, A. R. (in press).Terrorism, Radicalization and De-radicalization.

Radicale jongeren op school: (H)erkennen en begeleiden.

Radicale jongeren op school: (H)erkennen en begeleiden.

De Wolf, A. B. (2017). Radicalisering en de rol van het onderwijs. In W. Steensels & F. Van Camp (eds.)