Ben Jungen

Voordat wij met DWTA in zee gingen waren wij voor onze opleidingen afhankelijk van een beperkt aanbod van trainingen en soms lange wachttijden voordat deze trainingen konden worden uitgevoerd. Ook waren monitoring van resultaten en de mogelijkheden tot het daadwerkelijk implementeren van trainingsinhoud in onze specifieke praktijk slecht verzorgd. Wij hebben inmiddels al vele opleidingen in het kader van omgaan met jeugd, presentatietrainingen, opleidingen kerninstructeurs, terrorismebestrijding en rechtbanktrainingen afgenomen. Wat ons als politieorganisatie het meest aanpreekt is de deskundigheid en flexibiliteit van deze betrouwbare partner. Gezien het maatwerkkarakter was er een ´veilige´ omgeving met mensen uit hetzelfde werkveld. Dat had als bijkomend positief effect het vergroten van het netwerk van de deelnemers, een snelle kennismaking en onbeperkte communicatie. Het meest tevreden ben ik over de ontspannen sfeer binnen de trainingen, m.i. noodzakelijk voor volwassenonderwijs binnen de Politie, de korte persoonlijke lijnen met de trainer(s) en de kennis van het onderwerp en onze organisatie. Ik kan DWTA absoluut aanbevelen, zeker gezien het aspect kwaliteit-prijsverhouding. Laat DWTA een vrijblijvende offerte maken na een gedegen en goed voorbereid intake gesprek met dhr. de Wolf.

- Ben Jungen -

Ontwikkelaar/inkoper Opleidingen Nationale Politie Unknown GVB is een groot bed

Willem Kaandorp

GVB is een groot bedrijf en heeft voordat wij DWTA als preferred supplier inhuurde met verschillende partijen gewerkt. Het Serviceteam Vervoer heeft een training ´weerbaarheid´ afgenomen bij DWTA. Wat mij het meeste aanspreekt is de persoonlijke benadering, de voorbereiding (het op maat maken) van de training en het team wat wordt samengesteld zodat de trainers goed passen bij de groep waarvoor hij bedoeld is. In de training ´weerbaarheid´ wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van agressie en krijgen de medewerkers tools aangereikt hoe zij deze vormen kunnen herkennen en hoe zij daar mee om kunnen gaan. De training heeft ervoor gezorgd dat onze medewerkers sneller herkennen wat voor soort agressor zij tegenover zich hebben zodat zij hun eigen gedrag daarop aan kunnen passen. De meest positieve punten van de training vind ik dat de trainers goed op de hoogte zijn van de afspraken en processen bij GVB en dat de trainers veel praktijk voorbeelden paraat hebben. Waar ik ook tevreden over ben is dat de trainers de medewerkers geen kunstje leren maar ze handvatten geven hoe ze met verschillende gebeurtenissen om kunnen gaan, geen enkele situatie is het zelfde. Als anderen erom vragen zou ik zeker positief zijn over DWTA en de trainingen die ze bij ons geven en ze vertellen dat DWTA deze training bij elk bedrijf kan geven omdat zij zich eerst verdiepen in de organisatie zelf en de medewerkers waarvoor het bedoeld is.

- Willem Kaandorp -

Manager van het Serviceteam Vervoer GVB

Nannette Sibinga

Via een deskundige werd ik geattendeerd op Arjan de Wolf en zijn lezingen over o.a. radicalisering. Mijn contactpersoon was enthousiast en na research werd onze interesse ook gewekt! Arjan de Wolf verzorgde een bijdrage tijdens de landelijke studiedag Radicalisering binnen gemeenten. Zijn bijdrage was zeer sterk, helder en duidelijk. Interactie met publiek aanwezig. Prettig om naar te luisteren. Onze deelnemers vonden het alleen erg jammer dat niet de gehele presentatie van Arjan de Wolf als naslagwerk beschikbaar was. Het zou voor de volgende editie prettig zijn als er iets meer van de powerpoint presentatie kon worden gedeeld met de deelnemers. Ik kan deze lezing van harte aanbevelen aan anderen en zal bij navraag hen attenderen op de diensten van Arjan de Wolf. Wij hebben voor onze volgende studiedag Arjan de Wolf in ieder geval al opnieuw uitgenodigd om een lezing te verzorgen.

- Nannette Sibinga -

Congresmanager Medilex / Ontwikkelaar van programma´s / Verantwoordelijk voor marketing en uitvoering.

Abdullah Demir

Voordat we DWTA inhuurde om de eerstelijnswerkers in onze regio te scholen, was er veel onwetendheid over het onderwerp radicalisering. Met name het herkennen van signalen van radicalisering liet te wensen over. Na het volgen van de training "Omgaan met radicalisering" was de kennis over het signaleren en duiden van radicalisering aanwezig bij de hulpverleners en de (middelbare)scholen in onze regio. Wat mij het meest aansprak in de aanpak van DWTA was de nuchtere aanpak in dit gevoelige thema en de focus op het gedrag in plaats van de religie. Opvallend was dat voor de training onze eerstelijnswerkers niet in staat waren om signalen van radicalisering te herkennen. Er kwamen voor de trainingen bij DWTA wij bij het veiligheidshuis Noord en Oost Gelderland van jeugdwerkers, wijkagenten en docenten dus nagenoeg geen meldingen binnenkregen. Na de training werden signalen wel herkend en kwamen er voldoende meldingen binnen waarmee wij in ons casusoverleg verder konden. Onze deelnemers waren het meest tevreden over de nuchtere aanpak en de manier waarop dit ingewikkelde onderwerp in begrijpelijke taal en met behulp van beeldmateriaal duidelijk gemaakt. Ik raad deze training absoluut aan, omdat het een nuttige training is waarbij eerstelijnswerkers voldoende handvatten mee krijgen om signalen te herkennen. Daarnaast wordt het duidelijk wat de mogelijke rol is van de verschillende doelgroepen in de aanpak van radicalisering.

- Abdullah Demir -

Coördinator/ Locatiemanager Veiligheidskamer Achterhoek Veiligheidshuis Noord- en Oost Gelderland en regionale projectleider integrale aanpak radicalisering van de regio Noord- en Oost Gelderland.