Ondersteunend

Veel van onze adviesopdrachten en teamontwikkeltrajecten starten of eindigen met een onderzoekmodule. Literatuurstudie, verkenningen, audits, effectmetingen, het monitoren van resultaten en benchmarks zijn hiervan voorbeelden. Wij doen onderzoek om complexe beslissingen te ondersteunen en de juiste interventies in kaart te brengen. Wij brengen de effecten van beslissingen en interventies voor u in kaart.

Praktijkgericht

DWTA voert praktijkgericht sociaal wetenschappelijk onderzoek uit. Dit varieert van beschrijvend en verklarend onderzoek tot innovatieonderzoek en beleidsonderzoek. Wij richten ons op vragen vanuit de invalshoek van overheid, beleidsmakers, kwartiermakers, bestuurders, directie, management, teams en/of professionals.

Vraaggericht

Aan de hand van de vraag van de opdrachtgever stellen wij een passend en verantwoord onderzoeksvoorstel op.
Daarnaast denken wij met u mee en ondersteunen u in het formuleren van de onderzoeksvraag.
De onderzoekers van DWTA zijn allen sociaal wetenschappelijk geschoold en een aantal is daarnaast gepromoveerd.
Zij beschikken hierdoor over een breed scala aan onderzoeksvaardigheden en –methoden, zowel kwalitatief als kwantitatief.