Lezingen

Met een lezing kunt u snel veel mensen informeren op een specifiek thema. Wij hebben een aantal ervaren sprekers binnen ons team van specialisten. Zij hebben veel ervaring met het spreken op seminars, congressen en het verzorgen van inspiratiesessies. Onze lezingen zijn levendig, interactief en zitten vol met praktische en herkenbare voorbeelden.

Leren door doen

Deelnemers aan onze trainingen leren vooral door "doen en ervaren". Situaties uit de dagelijkse praktijk worden gesimuleerd en geoefend. Gedragswetenschappelijke inzichten worden omgevormd tot concrete, begrijpelijke en realistische technieken waarmee deelnemers hun interactionele vaardigheden kunnen uitbreiden. Deelnemers worden zelfbewuster en zelfverzekerder, krijgen nieuwe praktische inzichten en kunnen zich deze direct eigen maken op de werkvloer. Zodoende blijft het effect van onze trainingen niet beperkt tot de korte termijn.

Wetenschappelijke basis

Wij zijn gespecialiseerd in Sociale Veiligheid en Professionele communicatie.Onze trainingen zijn gebaseerd op gedragswetenschappelijk onderzoek, zorgen voor inzicht in het eigen handelen en vergroten het handelingsrepertoire van uw medewerkers. Hierdoor boeken we blijvende resultaten.

Onze functiespecifieke opleidingen zorgen ervoor dat opsporingsambtenaren, handhavers en eerstelijns werkers hun beroepsvaardigheden op peil brengen en houden. Met ons teamontwikkeltraject zorgt u voor vertrouwen, duidelijke afspraken en een duidelijke focus in uw team.