Radicalisering en Jihadisme

Geaccrediteerde opleiding gedragsdeskundigen RvdK.

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) grijpt in in de gezinssituatie als ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen, waardoor de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De RvdK zorgt dan voor veiligheid en bescherming. Radicalisering is zo´n veiligheidsprobleem.

Meer

Emotie en Agressie

Training Weerbaarheid voor Service team medewerkers GVB

Voorkomen van emotie en agressie van klanten begint bij een optimale kwaliteit van dienstverlening. Emotie en agressie tegen medewerkers is echter niet altijd te voorkomen. In dat geval moet een medewerker in staat zijn om effectief te reageren op deze emotie en agressie.

Meer

Agressie en Geweld

Agressie en geweld tegen het openbaar bestuur

In 2015 werd een kwart van de politieke ambtsdragers en medewerkers in het openbaar bestuur geconfronteerd met agressie en geweld door burgers.

Meer

Voorkomen en beheersen

Opleidingsprogramma ´Veiligheid en Bescherming´

Het is van belang dat organisaties die zelf hun personeel opleiden in het omgaan met agressie en geweld hun interne opleidingsprogramma laten aansluiten op de landelijke richtlijnen. Jeugdzorginstelling Stichting Jeugdformaat wilde daarom hun opleiding Veiligheid en Bescherming laten toetsen op kwaliteit en volledigheid.

Meer

Mentale kracht

Beter leren omgaan met veranderende eisen van het werk

Organisaties zijn voortdurend in beweging: reorganisaties, ander materieel of andere systemen en veranderende eisen waaraan werknemers moeten voldoen. Dit heeft directe gevolgen voor het personeel.

MeerKennismaking

Ons maatwerktraject begint met een kennismakings-gesprek met u als opdrachtgever. Samen met u brengen we uw ontwikkelvraag in kaart en bespreken we de mogelijkheden voor het behalen van uw ontwikkeldoelen.

Voorstel

Op basis van het kennismakingsgesprek doen we u een voorstel. Hierin schetsen wij u ons beeld van uw ontwikkelvraag, de beoogde resultaten, het conceptprogramma en de kosten van onze maatwerkoplossing.

Analyse

Bij akkoord over het voorstel, voeren we gesprekken op de werkvloer en nemen we relevante beleidsstukken door. Als wij uw praktijk van alle kanten hebben geanalyseerd, komen we tot het definitieve programma.

Uitvoering

Als het definitieve programma is goedgekeurd, gaan we de trainingen inplannen en uitvoeren. Wij stellen een team van trainers en acteurs samen die het meest geschikt is voor uw medewerkers en uw ontwikkelvraag.

Evaluatie

Het traject ronden we af met een evaluatierapport. Hierin bespreken we het verloop van het traject, ervaringen van deelnemers, de behaalde doelen en tips voor de praktijk en borging. Het rapport bespreken we in een persoonlijk gesprek.