Radicalisering en Jihadisme

Geaccrediteerde opleiding gedragsdeskundigen RvdK.

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) grijpt in in de gezinssituatie als ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen, waardoor de ontwikkeling van het kind in gevaar komt. De RvdK zorgt dan voor veiligheid en bescherming. Radicalisering is zo´n veiligheidsprobleem.

Wanneer de RvdK een veiligheidsprobleem vermoedt, doet zij onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door raadsonderzoekers. Zij analyseren de gezins-, opvoedings- en gezagssituatie. Gedragsdeskundigen adviseren de raadsonderzoeker over de methodische en inhoudelijke aspecten van het onderzoek. Zij denken mee met de onderzoeker en beslissen wat essentieel is om te onderzoeken en om uiteindelijk advies aan de rechter te kunnen geven.

Om met succes problemen op het gebied van radicalisering te kunnen aanpakken, moeten gedragsdeskundigen van de RvdK signalen van radicalisering kunnen herkennen en duiden. Daarnaast moeten ze weten welke signalen zij nog missen voor een goede duiding en welke vragen zij de onderzoekers moeten stellen om radicalisering beter te kunnen duiden. Hiervoor is kennis van het psychologisch proces van radicalisering onontbeerlijk. Met dit doel ontwikkelde en verzorgde DWTA een landelijk geaccrediteerde opleiding voor gedragsdeskundigen van de RvdK. Onze opleiding ´Omgang Radicalisering´ (ID nummer 229897) is in 2015 geaccrediteerd door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), Jeugdzorg pedagoog en Jeugdzorg psycholoog.

TerugKennismaking

Ons maatwerktraject begint met een kennismakings-gesprek met u als opdrachtgever. Samen met u brengen we uw ontwikkelvraag in kaart en bespreken we de mogelijkheden voor het behalen van uw ontwikkeldoelen.

Voorstel

Op basis van het kennismakingsgesprek doen we u een voorstel. Hierin schetsen wij u ons beeld van uw ontwikkelvraag, de beoogde resultaten, het conceptprogramma en de kosten van onze maatwerkoplossing.

Analyse

Bij akkoord over het voorstel, voeren we gesprekken op de werkvloer en nemen we relevante beleidsstukken door. Als wij uw praktijk van alle kanten hebben geanalyseerd, komen we tot het definitieve programma.

Uitvoering

Als het definitieve programma is goedgekeurd, gaan we de trainingen inplannen en uitvoeren. Wij stellen een team van trainers en acteurs samen die het meest geschikt is voor uw medewerkers en uw ontwikkelvraag.

Evaluatie

Het traject ronden we af met een evaluatierapport. Hierin bespreken we het verloop van het traject, ervaringen van deelnemers, de behaalde doelen en tips voor de praktijk en borging. Het rapport bespreken we in een persoonlijk gesprek.