Agressie en Geweld

Agressie en geweld tegen het openbaar bestuur

In 2015 werd een kwart van de politieke ambtsdragers en medewerkers in het openbaar bestuur geconfronteerd met agressie en geweld door burgers. Agressie en geweld tegen het openbaar bestuur hebben invloed op de bestuurlijke besluitvorming. Het is daarom belangrijk om hier eenduidig tegen op te treden.

Als raadslid of bestuurder neem je soms impopulaire besluiten die burgers raken. Zo kan het besluit om een windmolenpark te openen, asielzoekers op te vangen of een drugspand te sluiten leiden tot grensoverschrijdend gedrag van burgers. Dit grensoverschrijdend gedrag vindt vaak plaats in de openbare ruimte. Het gaat dan vaak om verbale agressie zoals uitschelden, kleineren of beledigen, maar ook om intimidatie en bedreiging. Dit heeft een behoorlijke impact op het privéleven van de bestuurder.

Om voorbereid te zijn op dergelijk grensoverschrijdend gedrag van burgers wilde de gemeente Nissewaard haar raadsleden en bestuurders trainen in het omgaan met agressie en geweld. DWTA ontwikkelde en verzorgde - samen met netwerkpartner React - een training omgaan met agressie en geweld tegen het Openbaar bestuur. Vragen die in deze training aan de orde kwamen waren: Wat doet een bedreiging met jou als raadslid of bestuurder? Waar ligt bij de uitvoering van bestuurlijke taken de persoonlijke grens en waar ligt de organisatiegrens? Hoe reageer je als je in de publieke ruimte persoonlijk wordt aangesproken op een raadsbesluit en wat doe je als je bedreigd wordt (via Social Media)?

De raadsleden hadden na de training een meer eenduidig beeld van wat wel en niet acceptabel gedrag van burgers is. Verder leerden we de deelnemers wat zij moeten doen om het uit de hand lopen van situaties te voorkomen of te beperken. Daarnaast zijn tijdens de training interventiemogelijkheden de revue gepasseerd en ingeoefend om situaties die toch uit de hand (dreigen te) lopen op te lossen. Hiermee hadden de raadsleden een gereedschapskist van interventies en waren zij zich bewust welke strategie je kunt kiezen in welke situatie.

TerugKennismaking

Ons maatwerktraject begint met een kennismakings-gesprek met u als opdrachtgever. Samen met u brengen we uw ontwikkelvraag in kaart en bespreken we de mogelijkheden voor het behalen van uw ontwikkeldoelen.

Voorstel

Op basis van het kennismakingsgesprek doen we u een voorstel. Hierin schetsen wij u ons beeld van uw ontwikkelvraag, de beoogde resultaten, het conceptprogramma en de kosten van onze maatwerkoplossing.

Analyse

Bij akkoord over het voorstel, voeren we gesprekken op de werkvloer en nemen we relevante beleidsstukken door. Als wij uw praktijk van alle kanten hebben geanalyseerd, komen we tot het definitieve programma.

Uitvoering

Als het definitieve programma is goedgekeurd, gaan we de trainingen inplannen en uitvoeren. Wij stellen een team van trainers en acteurs samen die het meest geschikt is voor uw medewerkers en uw ontwikkelvraag.

Evaluatie

Het traject ronden we af met een evaluatierapport. Hierin bespreken we het verloop van het traject, ervaringen van deelnemers, de behaalde doelen en tips voor de praktijk en borging. Het rapport bespreken we in een persoonlijk gesprek.