Voorkomen en beheersen

Opleidingsprogramma ´Veiligheid en Bescherming´

Het is van belang dat organisaties die zelf hun personeel opleiden in het omgaan met agressie en geweld hun interne opleidingsprogramma laten aansluiten op de landelijke richtlijnen. Jeugdzorginstelling Stichting Jeugdformaat wilde daarom hun opleiding Veiligheid en Bescherming laten toetsen op kwaliteit en volledigheid.

Om dit te bereiken neemt een expert van DWTA met netwerkpartner Radarvertige het beleid van Jeugdformaat op het gebied van Agressie en geweld door en houdt interviews met de directeur zorg, een arbocoördinator, het hoofd opleidingen en de leercoaches en docenten. Vervolgens begeleidt onze expert de Stichting Jeugdformaat bij het bijstellen van het opleidingsprogramma, de inhoud en de uitwerking ervan.

Het resultaat: De modules Veiligheid en Bescherming bevatten alle essentiële inhoud, hebben geschikte leervormen en sluiten aan op de dagelijkse praktijk en de landelijke richtlijnen.

Zie ook de beschrijving van dit traject in het magazine ´Duidelijk: Magazine over het voorkomen en beheersen van agressie in de zorg en jeugdzorg´ (Nr. 1 - 2013 - 2014, p. 15)

TerugKennismaking

Ons maatwerktraject begint met een kennismakings-gesprek met u als opdrachtgever. Samen met u brengen we uw ontwikkelvraag in kaart en bespreken we de mogelijkheden voor het behalen van uw ontwikkeldoelen.

Voorstel

Op basis van het kennismakingsgesprek doen we u een voorstel. Hierin schetsen wij u ons beeld van uw ontwikkelvraag, de beoogde resultaten, het conceptprogramma en de kosten van onze maatwerkoplossing.

Analyse

Bij akkoord over het voorstel, voeren we gesprekken op de werkvloer en nemen we relevante beleidsstukken door. Als wij uw praktijk van alle kanten hebben geanalyseerd, komen we tot het definitieve programma.

Uitvoering

Als het definitieve programma is goedgekeurd, gaan we de trainingen inplannen en uitvoeren. Wij stellen een team van trainers en acteurs samen die het meest geschikt is voor uw medewerkers en uw ontwikkelvraag.

Evaluatie

Het traject ronden we af met een evaluatierapport. Hierin bespreken we het verloop van het traject, ervaringen van deelnemers, de behaalde doelen en tips voor de praktijk en borging. Het rapport bespreken we in een persoonlijk gesprek.