Mentale kracht

Beter leren omgaan met veranderende eisen van het werk

Organisaties zijn voortdurend in beweging: reorganisaties, ander materieel of andere systemen en veranderende eisen waaraan werknemers moeten voldoen. Dit heeft directe gevolgen voor het personeel. De stress neemt toe, waardoor de motivatie en het werkplezier daalt en het ziekteverzuim stijgt. Hierdoor worden organisatiedoelen niet meer bereikt. Hoe zorg je ervoor dat medewerkers mentaal opgewassen zijn tegen veranderingen?

Metrobestuurders van het GVB kregen in 2014 te maken met een grote verandering. Er werd een nieuwe metro (de M5) geintroduceerd. Deze M5 was voorzien van de nieuwste elektronische snufjes. Door kinderziektes waren er echter veel kleine storingen. Elke storing ging vergezeld van een indringend waarschuwingspiepje in de cockpit. Waar de bestuurder bij oudere treinstellen storingen zelf kon verhelpen, was dit bij de hypermoderne M5 niet meer mogelijk. Dit leidde tot irritaties en stress, waardoor medewerkers steeds minder weerbaar werden en het ziekteverzuim toenam. Aangezien de oorzaak van de spanning niet op korte termijn kon worden weggenomen, moesten de metrobestuurders mentaal sterker gemaakt worden om ziekteverzuim te voorkomen en plezier in het werk terug te brengen.

Om ervoor te zorgen dat de medewerkers zich vitaal en duurzaam konden blijven inzetten voor het GVB, ontwikkelde DWTA voor alle 150 metrobestuurders een training mentale kracht. Omdat metrobestuurders veelal ´doeners´ zijn, en mentale kracht zweverig kan overkomen kozen wij voor een actieve en praktische training. Tijdens de training boden we de deelnemers een toolbox aan gereedschappen aan, waarmee zij hun mentale fitheid konden vergroten. Preventief en curatief.

We brachten de deelnemers tijdens de training in een spanningsvolle situatie en gaven ze hierin de gelegenheid te oefenen met de verschillende aangereikte tools. Tijdens het oefenen van deze mentale vaardigheden ´koppelden´ we elke deelnemer via een sensor aan hun oorlel aan een laptop. Op de laptop kregen de deelnemers biofeedback over hun mentale gesteldheid tijdens de oefening. Deze actieve methode leidde tot verrassende inzichten. De metrobestuurders kregen direct inzicht in het effect van de tools, en daarmee inzicht in de voor hen meest geschikte methode.

Na afloop hadden de deelnemers voldoende vaardigheden om stress beter te hanteren, emoties te reguleren en te presteren onder druk. Thuis en op het werk! De bestuurders blijven nu onder (werk-)druk rustiger, helder, alert en beter gefocust. Dit komt tot uiting in meer productiviteit, hogere personeelstevredenheid en minder ziekteverzuim.

Topprestaties op de werkvloer bereik je met mentaal sterke medewerkers. Train focus en stressmanagement!

TerugKennismaking

Ons maatwerktraject begint met een kennismakings-gesprek met u als opdrachtgever. Samen met u brengen we uw ontwikkelvraag in kaart en bespreken we de mogelijkheden voor het behalen van uw ontwikkeldoelen.

Voorstel

Op basis van het kennismakingsgesprek doen we u een voorstel. Hierin schetsen wij u ons beeld van uw ontwikkelvraag, de beoogde resultaten, het conceptprogramma en de kosten van onze maatwerkoplossing.

Analyse

Bij akkoord over het voorstel, voeren we gesprekken op de werkvloer en nemen we relevante beleidsstukken door. Als wij uw praktijk van alle kanten hebben geanalyseerd, komen we tot het definitieve programma.

Uitvoering

Als het definitieve programma is goedgekeurd, gaan we de trainingen inplannen en uitvoeren. Wij stellen een team van trainers en acteurs samen die het meest geschikt is voor uw medewerkers en uw ontwikkelvraag.

Evaluatie

Het traject ronden we af met een evaluatierapport. Hierin bespreken we het verloop van het traject, ervaringen van deelnemers, de behaalde doelen en tips voor de praktijk en borging. Het rapport bespreken we in een persoonlijk gesprek.